dimarts, 14 d’octubre de 2008

Gràfic del nivell de CO2 a l'atmosfera