dimarts, 30 de setembre del 2008

Les visions al futur


TOT AIXÒ PER LA FOTOGRAFIA DEL DAMUNT.

Un dels problemes més grans a què cal enfrontar-se és la incertesa relativa a l´evolució del canvi climàtic. Efectivament, les dinàmiques climàtiques són molt complexes per si mateixes, però, a més, la seva influència és variable en els diferents punts del planeta, en funció de la seva orografia, de la seva situació respecte dels pols o de l´equador, de la seva proximitat al mar, etc.

Fins ara, els científics han detectat algunes variacions objectives associades, si més no en part, a l´acceleració del canvi climàtic per part de les societats humanes. En concret, tot sembla indicar que, fins al moment, la Terra s´ha escalfat algunes dècimes de grau centígrad, i que la precipitació i la humitat globals són un xic superiors. També es constata que s´han modificat alguns moviments de les aigües oceàniques.

A escala global, possiblement són els canvis sobre la circulació termohalina (circulació a gran escala dels oceans) allò que més debat genera entre científics, especialment per les conseqüències que podria tenir sobre el clima. Els models de predicció del clima actuals preveuen un debilitament de la circulació termohalina que ocasionaria una reducció del transport de calor cap a les latituds altes de l´hemisferi nord.

Ara bé, cal insistir en el fet que aquests canvis globals no afecten de la mateixa manera tota la superfície del planeta, de forma que, a cada regió hem de parlar de canvis locals. Malgrat que, per exemple, el grau d´humitat i la precipitació globals augmentin, en molts racons del planeta es preveuen sequeres més persistents i una alteració de la dinàmica de pluges. L´augment de la temperatura tampoc no es preveu que es reparteixi de forma homogènia, sinó que afectarà més unes regions que a unes altres. Si associam això a problemàtiques ambientals locals com ara l´erosió, la desertització o els incendis, molt característics de les nostres latituds, es veurà que el canvi climàtic pot tenir conseqüències pràctiques molt evidents.

Video del canvi climàticEl canvi climàtic s'està produïnt per la seguent causa:
Els rajos ultrviolats que entren a la terra per escalfar-la revoten i una part d'aquests rajos queda dins de la Terra, no pot surtir a causa de què a la capa d'ozó hi ha una part plena de contaminació provocada per tots nosaltres i la contaminació no deixa sortir els rajos ultraviolats.